Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΗΕΔ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΕΔ

Αν επιθυμείτε να εκφράσετε κάποιο παράπονο για τη διαδικτυακή αγορά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@primepharmacy.gr  

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ υπ’ αριθμ. 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, μπορείτε να παραπέμπετε διαφορές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLa...

Επίσης, μπορείτε να παραπέμπετε διαφορές σχετικά με την πώληση προϊόντων στον ακόλουθο φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών:

Συνήγορος του Καταναλωτή
Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα
Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr
Website: www.synigoroskatanaloti.gr
Τηλέφωνο: (+30) 2106460862

Δείτε τον ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ