Είσοδος στον λογαριασμό σας

Το καλάθι μου

Προϊόντα: {{countCartProducts}}
Σύνολο : {{(cartTotal * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ - {{(cartDefaultCouponDiscount * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ = {{((cartTotal - cartDefaultCouponDiscount) * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ {{(cartTotal * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€

Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 39.00€

Αναζήτηση

Επιστροφές / Υπαναχώρηση

Υπαναχώρηση και Επιστροφές προϊόντων


Έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την ημερομηνία που θα  παραλάβετε τα προϊόντα, εσείς ή τρίτος, που υποδείχθηκε από εσάς (εκτός του μεταφορέα) και ο οποίος απέκτησε τα προϊόντα στην φυσική κατοχή του και χωρίς να μας γνωστοποιήσετε τον λόγο.


Σε περίπτωση πολλών προϊόντων που έχουν παραγγελθεί από εσάς με μια παραγγελία και παραδίδονται χωριστά, το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται από εσάς και είναι διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου, σε περίπτωση παράδοσης προϊόντος αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια.


Σε περίπτωση σύμβασης τακτικής παράδοσης προϊόντων σε καθορισμένη χρονική περίοδο, το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται από εσάς, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του πρώτου προϊόντος. 


Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας γνωστοποιήσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων,  χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσατε  σε εμάς την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί, χρησιμοποιηθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με τα έγγραφα, την απόδειξη λιανικής πώλησης ή Τιμολόγιο Πώλησης / Δελτίο Αποστολής και τη συσκευασία που συνόδευε το προϊόν.              

                                 
Το Δικαίωμά σας Υπαναχώρησης εντός της ανωτέρω προθεσμίας δύναστε να το ασκήσετε:
α) είτε χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που παρατίθεται στο  παρόν (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ).
β) είτε  κάνοντας οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφασή σας περί υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση.
Η Δήλωση Υπαναχώρησης πρέπει να αποσταλεί, πριν τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση email sales@primepharmacy.gr, είτε με Ταχυδρομείο στην διεύθυνση

 

Φαρμακείο Τέσσυ Νοδάρα

Στρατηγού Μακρυγιάννη 109, 18345 Μοσχάτο, Αττική

 

είτε με φαξ στο τηλέφωνο 2103005434


Μόλις παραλάβουμε την προαναφερόμενη Δήλωση, θα λάβετε αμελλητί επιβεβαίωση παραλαβής. 


Σας ενημερώνουμε ότι το Δικαίωμα Υπαναχώρησης, όπως προβλέπεται στο Ν. 2251/1994, ως τροποποιηθείς ισχύει, δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:


α) στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων,
β) στην προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα,
γ) στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση και
δ) στην προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.


Επιπλέον, θα είμαστε στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουμε σε κάθε διαδικαστικό πρόβλημα, που τυχόν θα αντιμετωπίσετε. Για το σκοπό αυτό θα μπορείτε να επικοινωνείτε είτε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sales@primepharmacy.gr, είτε στο τηλέφωνο 2104817147.


Υποχρεώσεις του Φαρμακείου μας και δικές σας στην περίπτωση της Υπαναχώρησης κατά το Ν. 2251/1994, όπως ισχύει.


Στην περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμά σας, της υπαναχώρησης, θα σας επιστρέψουμε κάθε πληρωμή που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία θα ενημερωθούμε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.


Θα προβούμε στην προβλεπόμενη επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική σας συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά και χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση, εκτός αν εσείς επιθυμείτε διαφορετικό μέσο επιστροφής χρημάτων από τον χρησιμοποιούμενο στην αρχική σας συναλλαγή.

 

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1,  δεν απαιτείται να σας επιστρέψουμε πρόσθετες δαπάνες παράδοσης, εάν εσείς ρητώς είχατε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς σας προσφέραμε.


Εκτός εάν προσφερθούμε να παραλάβουμε οι ίδιοι τα αγαθά,  μπορούμε να παρακρατήσουμε την επιστροφή των χρημάτων, μέχρι να λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρι να μας παρουσιάσετε αποδείξεις ότι έχετε στείλει πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.


Εκτός εάν προσφερθούμε να παραλάβουμε οι ίδιοι τα αγαθά, εσείς οφείλετε να επιστρέψετε τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από εμάς για να λάβει τα αγαθά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσατε  σε εμάς την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείτε ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε  πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.


Θα επιβαρυνθείτε μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών.


Εσείς ευθύνεστε για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων, μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης τους, άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τους. Η δόκιμη διαχείριση των προϊόντων θα πρέπει να είναι η αντίστοιχη με εκείνη, που θα σας επιτρεπόταν στο φυσικό σημείο - κατάστημα.


Ειδικότερα για την επιστροφή των χρημάτων σας:


Στην περίπτωση που η αγορά έχει γίνει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, θα γίνεται ακύρωση της συναλλαγής και αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού σας, μέσα σε διάρκεια 14 ημερολογιακών ημερών.
Στην περίπτωση που η πληρωμή των προϊόντων από εσάς έχει γίνει με αντικαταβολή στην κατοικία σας ή σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιστροφή των χρημάτων σας με  τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική σας συναλλαγή, η επιστροφή των χρημάτων σας, στην περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης, θα γίνεται, μετά από συνεννόηση μαζί σας, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σας, χωρίς δική σας επιπλέον επιβάρυνση.


Περιγραφή Διαδικασίας και Τρόποι επιστροφής προϊόντων

 

Αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία:

 

1. Στο φυσικό Κατάστημα:

 

Μπορείτε να επισκεφθείτε το Φαρμακείο μας, στο Μοσχάτο, επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη 109, 18345 Μοσχάτο, Αττική, όπου όλη η εξειδικευμένη ομάδα μας, θα ελέγξει την κατάσταση του/των προς επιστροφή προϊόντος/ντων και αφού διαπιστωθεί ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής, θα σας εξυπηρετήσει, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
Έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε αλλαγή του/των προϊόντος/ων με κάποιο άλλο, αλλά σας συστήνουμε να έχετε επικοινωνήσει προηγουμένως μαζί μας, για να έχει επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα του νέου προϊόντος.

 

2. Με αποστολή προϊόντος


Μπορείτε να μας αποστείλετε το/τα προς επιστροφή προϊόν/τα, στο Φαρμακείο μας, στο Μοσχάτο, επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη 109 Τ.Κ. 18345, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
Συσκευάζετε το/τα προς επιστροφή προϊόν/τα στο κουτί στο οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας ή σε κάποιο αντίστοιχο κουτί. Εντός της συσκευασίας τοποθετείτε συμπληρωμένο το έντυπο υπόδειγμα (συνημμένο στο email επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας)  ή άλλη έγγραφη σαφή Δήλωση Υπαναχώρησης, την απόδειξη λιανικής πώλησης ή Τιμολόγιο Πώλησης / Δελτίο Αποστολής και τη συσκευασία που συνόδευε το προϊόν και αποστέλλετε το δέμα.
Για την ανωτέρω επιστροφή καλείτε την  κ.Νοδάρα στα τηλέφωνα 2103005434. Ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) και μας αποστέλλετε το δέμα, με χρέωση αποστολέα.


* Δεν γίνονται επιστροφές σε Γάλατα, Είδη βρεφικής Διατροφής και Προϊόντα Ψυγείου, για λόγους ασφαλείας και ποιότητας.


Ακυρώσεις παραγγελιών 


Οι παραγγελίες σας που έχουν πραγματοποιηθεί στον παρόντα δικτυακό μας τόπο ή τηλεφωνικά ή έχουν αποσταλεί με email, μέσα στην εβδομάδα (Δευτέρα-Παρασκευή), θα είναι δυνατόν να ακυρωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, αλλά μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα και 14.00 ώρα, αν τυχόν οι παραγγελίες έχουν γίνει Σάββατο ή Κυριακή, θα είναι δυνατόν να ακυρωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, αλλά και στις δύο περιπτώσεις, με σχετική ειδοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@primepharmacy.gr ή  με φαξ στο  2103005434,  εφόσον τα προϊόντα δεν έχουν ήδη παραδοθεί προς αποστολή.  
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας να γνωρίζετε τον αριθμό της παραγγελίας σας. 
Στη συνέχεια θα λάβετε email ότι η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί.


Πολιτική αλλαγών


Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε το προϊόν που έχετε αγοράσει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του.  Για να γίνει αυτό,  το προϊόν θα πρέπει να μην έχει  αποσφραγισθεί, χρησιμοποιηθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του και να συνοδεύεται  από τα έγγραφα του, την απόδειξη λιανικής πώλησης ή Τιμολόγιο Πώλησης / Δελτίο Αποστολής και τη συσκευασία του.   
Θα πρέπει να μας στείλετε   email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sales@primepharmacy.gr για να μας ενημερώσετε για την επιθυμία σας αλλαγής του προϊόντος.
Οι Τρόποι αλλαγής είναι οι ίδιοι με τους Τρόπους Επιστροφής, που περιγράφονται παραπάνω. 
Το κόστος αποστολής του προϊόντος που επιστρέφετε και του νέου, θα βαρύνουν εσάς.


* Δεν γίνονται αλλαγές σε Γάλατα, Είδη βρεφικής Διατροφής και Προϊόντα Ψυγείου, για λόγους ασφαλείας και ποιότητας, καθώς και στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπονται οι επιστροφές.


Επιστροφές Ελαττωματικών Προϊόντων

 

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι το προϊόν που παραγγείλατε δεν συμμορφώνεται, κατά την παράδοσή του, με τους όρους της Σύμβασης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας, περιγράφοντας λεπτομερώς το προϊόν και το ελάττωμά του, είτε αποστέλλοντάς μας email στη διεύθυνση sales@primepharmacy.gr και θα σας δώσουμε οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες.


Θα εξετάσουμε προσεκτικά το επιστρεφόμενο προϊόν και θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail το συντομότερο δυνατόν, εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση (αν υφίσταται τέτοια περίπτωση). Η επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα σας επιβεβαιώσουμε μέσω e-mail ότι δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος.


Στην περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, το ποσό που έχει καταβληθεί θα επιστρέφεται στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και όποιων άλλων εύλογων εξόδων με τα οποία επιβαρυνθήκατε για την επιστροφή του προϊόντος.


Η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά.


Σε κάθε περίπτωση υπέχουμε την ευθύνη του πωλητή σύμφωνα με το άρθρο 5 του  Ν. 2251/1994 και των άρθρων 534 επ. του Αστικού Κώδικα.


Δηλώσεις


Όλα τα ανωτέρω ισχύουν στα πλαίσια των νόμων και των διατάξεων του ΑΚ περί άσκησης δικαιωμάτων.


Το δικτυακό μας κατάστημα www.primepharmacy.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κατά το νόμο την πολιτική επιστροφών του, αφού πρώτα  το γνωστοποιήσει σχετικά σε σας, τους επισκέπτες του.


Στην περίπτωση που δεν τηρηθεί η προβλεπόμενη ως άνω διαδικασία ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιστροφή προϊόντος, το προϊόν αυτό θα επιστρέφεται στον καταναλωτή, ο οποίος θα επιβαρύνεται με όλα τα σχετικά έξοδα.


Στην περίπτωση λάθους από εμάς, σας επιστρέφουμε πλήρως την αξία του παραγγελθέντος προϊόντος και τα έξοδα αποστολής.

Εγγραφείτε στο newsletter
Πεδία ενδιαφέροντος

Εγγραφείτε τώρα στο newsletter του PrimePharmacy.gr και αποκτήστε πρώτοι τα νέα & τις προσφορές μας Δωρεάν στο email σας!

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο υποσέλιδο οποιουδήποτε email που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@PrimePharmacy.gr. Θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας με σεβασμό. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.